(español)      
(català)      

ACONSEGUEIX EL PODER SOBRE LA TEVA VIDA CONSIGUE EL PODER SOBRE TU VIDA


Hi ha fórmules al teu abast

Hay fórmulas a tu alcance

BioNeuroEmoció
Psicosomàtica clínica
Coaching i PNL
Hipnosi clínica i eriksoniana
Banda Gàstrica Virtual
Numerologia terapèutica

BioNeuroEmoción
Psicosomática clínica
Coaching y PNL
Hipnosis clínica y eriksoniana
Banda Gástrica Virtual
Numerología terapéutica


Aborda els temes que et preocupen

Aborda los temas que te preocupan

- Fòbies i al.lèrgies
- Sobrepès i dietes infructuoses
- Problemes de parella i convivència
- Hàbits indesitjats
- Problemes repetitius
- Malestar, pessimisme, cansament
- Somatismes de tot tipus de símptomes
- Programació i seguiment d'objectius
- Canvis evolutius i positius
- Fobias y alergias
- Sobrepeso y dietas infructuosas
- Problemas de pareja y convivencia
- Hábitos indeseados
- Problemas repetitivos
- Malestar, pesimismo, cansancio
- Somatismos de todo tipo de síntomas
- Programación y seguimiento de objetivos
- Cambios evolutivos y positivos
670.510.678   info@mgbio.net